Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Państwa w związku z korzystaniem z usług sklepu internetowego Alavande butik.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie www.alavande.pl jest firma Aneta Pliszka Kobieca Przestrzeń z siedzibą w Bydgoszczy.
 3. Polityka prywatności Sklepu Internetowego Alavande butik podlega przepisom prawa polskiego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”.
 4. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w niniejszej polityce prywatności
  i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Administrator w celu realizacji Umowy Sprzedaży może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze sklepu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
 6. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest dobrowolne jednakże może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia Umowy Sprzedaży danych wskazany jest uprzednio w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.alavande.pl.
 7. W celu realizacji Umowy Sprzedaży Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do partnerów handlowych, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania np. hurtownie dripshipingowe, firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
 8. O ile Państwo wyraziliście na to zgodę poprzez zapis do newslettera podany przez Państwa adres e-mail może być wykorzystywany w celach marketingowych produktów sprzedawanych w Sklepie Internetowym. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. 8.W ramach witryny Sklepu Internetowego mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od witryny Alavande butik i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep Internetowy Alavande butik nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w Formularzu Zamówienia przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 11. Sklep internetowy Alavande butik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
  w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny
  i zrozumiały.
 12. Cookies w Sklepie Internetowym. 12. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer i przechowywane
  na urządzeniu z którego korzystają Państwo odwiedzając Sklep internetowy.
 13. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu:
  obsługi witryny Sklepu Internetowego i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu informacji o oferowanych produktach.
  podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów oraz identyfikacji Państwa jako zalogowanych w Sklepie Internetowym.
  - zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia lub dodanych do zakładki ulubione.
  - zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu internetowego.
  - dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do Państwa indywidualnych preferencji oraz optymalizacji korzystania ze strony Sklepu internetowego.
  - kontaktu poprzez aplikację mesenger.
 14. Pliki cookes wykorzystywane przez Sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki mogą być przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego.
 15. Informacja o plikach cookies pojawia się w widocznym miejscu na stronie Sklepu Internetowego i wymaga akceptacji poprzez kliknięcie w wyznaczonym miejscu. Akceptacja plików cookies jest dobrowolna.
 16. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.